Deugden

5 Deugden zijn kenmerkend voor mij als therapeut:
  • Vertrouwen.
  • Dienstbaarheid.
  • Aanvaarding.
  • Dankbaarheid.
  • Vergevingsgezindheid.
Vertrouwen:
In het groeiproces van de cliŽnt vertrouw ik erop dat telkens het relevante behandelthema van de dag aan de orde komt, door hetgeen te volgen wat zich aandient. Ik heb ruime ervaring met de doeltreffendheid hiervan.

Dienstbaarheid:
Met een dienstbare instelling stimuleer ik het groeiproces van de cliŽnt op een zorgvuldige en confronterende wijze.    

Aanvaarding:
Levenslessen zijn onlosmakelijk met leven en groei verbonden. Door aanvaarding van mijn eigen levenslessen heb ik mogen ervaren dat levenslessen waardevolle elementen bevatten die, losgemaakt van de pijn, tot grotere levenswijsheid leiden.

Dankbaarheid:
Door dankbaar te zijn voor de levenslessen die ik zelf heb mogen ervaren kan ik het groeiproces van dankbaarheid in de cliŽnt stimuleren.

Vergevingsgezindheid:
In het groeiproces stimuleer ik vergevingsgezindheid. Hierdoor kan de cliŽnt zijn eigen fouten jegens anderen ook vergeven. Zo komen onvergeeflijke gebeurtenissen uit het verleden in het licht van de oplossing te staan.